THEORIE


Via onze autorijschool zijn er diverse leermiddelen (zoals boeken, cd-roms en online theorie) verkrijgbaar voor zelfstudie voor het theorie-examen. U kunt uw leermiddelen via onze webshop bestellen.

Klik hier om te bestellen:  Leermiddelen voor de theorie

Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw instructeur.


Theorie-examen
Iedere kandidaat moet de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben om een theorie-examen voor rijbewijs B (personenauto) te kunnen doen. Als men slaagt krijgt men het theoriecertificaat.
Dit certificaat blijft vervolgens 1½ jaar geldig.

U kunt via de site (www.cbr.nl) eenvoudig zelf online een klassikaal theorie-examen aanvragen. Uw autorijschool kan dit ook voor u aanvragen. Het individueel theorie-examen kunt u alleen aanvragen via uw autorijschool.

U kunt ook een individueel theorie-examen in een vreemde taal doen.
U neemt dan contact op met Tolkennet (www.tolkennet.nl) om een tolk te reserveren voor uw theorie-examen. Tolkennet bepaalt vervolgens welke tolk bij uw theorie-examen aanwezig zal zijn. U mag de tolk niet zelf uitkiezen. Houdt er rekening mee dat u minimaal twee weken voor het theorie-examen een tolk moet reserveren. De tolkdienst kost inclusief BTW € 169,00 plus de kosten voor het individueel theorie-examen.

Het vernieuwde theorie-examen voor de personenauto
Ook in het vernieuwde theorie-examen komen thema's als verkeersinzicht en gevaarherkenning - veel meer dan vóór 2008 - aan de orde. In samenwerking met de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn vragen ontwikkeld die de gevaarherkenning toetsen.

Nieuw theorie-examen per 1 maart 2009
Het theorie-examen voor de personenauto bestaat per 1 maart 2009 uit drie onderdelen:

  • een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • een onderdeel over verkeersregels (30 vragen);
  • een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen).

U slaagt voor het vernieuwde theorie-examen als u:

  • 13 vragen goed heeft (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • 35 vragen goed heeft (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Beide onderdelen tellen even zwaar. U moet zich dus op alle onderdelen goed voorbereiden om een voldoende te halen.

Niet langer duren
Omdat het examen niet langer mag duren, wordt dan het aantal vragen over wetten en regels teruggebracht. Doordat de fotovragen over gevaarherkenning slechts 8 seconden duren, zal het theorie-examen ongeveer even lang duren als nu het geval is, terwijl het totaal aantal vragen toeneemt

In deze regio kunt u voor het theorie-examen terecht bij:

CBR Maastricht
Stadionplein 34
6225 XW  Maastricht
tel. 0900 0210

openingstijden: maandag (even weken) en maandag, dinsdag (oneven weken)